КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

Дана Користувацька угода (надалі – Угода) регламентується нормами чинного в Україні законодавства України, в тому числі, положеннями Закону України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про рекламу», Законом України «Про захист персональних даних», а також іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами України.

Інтернет-магазин glinskaya.com.ua з одного боку, і Користувач з іншого боку, зобов'язуються дотримуватися умов цієї Угоди в процесі правовідносин.

 

Визначення термінів

 

Адміністрація – адміністрація інтернет-магазину glinskaya.com.ua, що розміщений за адресою https://glinskaya.com.ua, ФОП Глінська Єлізавета Сергіївна, місце реєстрації: Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація.

 

Сайт (Інтернет-магазин) – веб-сайт, що розміщений за адресою https://glinskaya.com.ua.

 

Користувач – дієздатна особа, яка погодилась із умовами Угоди, що має доступ до Сайту з допомогою мережі Інтернет та використовує його.

 

 1. Предмет угоди

1.1. Предметом даної Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до наявним на Сайті  інформації, товарам та послугам, що надаються, і регламентування порядку використання Сайту Користувачем. 

1.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

 • доступ до електронного контенту на безоплатній основі для особистого некомерційного використання та з правом придбання (завантаження), перегляду контенту; 
 • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
 • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів; 
 • доступ до інформації про товар/послуги і до інформації щодо придбання товару/послуги на  безоплатній основі;
 • реєстрація на заходи;
 • інші види сервісів, що реалізовані на сторінках Інтернет-магазину.

1.1.2. Під дію даної Угоди підпадають всі діючі (дійсно функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації і додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину, що з`являються в подальшому. 

1.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.

1.3. Дана Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, вважається, що Користувач приєднався до даної Угоди та погоджується з її умовами. Якщо Користувач незгідний із такими умовами він зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

1.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється чинним в Україні законодавством. 

 

 1. Реєстрація користувача, збір персональних даних та конфіденційність

2.1. Оформлюючи замовлення на Сайті Користувач погоджується з умовами цієї Угоди.

2.2. Адміністрація Інтернет-магазину збирає, зберігає і оброблює інформацію, що містить персональні дані Користувача відповідно до чинного законодавства України та Політики конфіденційності та захисту персональних даних, що розміщена на Сайті.

2.3. Користувач гарантує, що він старший 18-річного віку та володіє повною дієздатністю.

 

 1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Адміністрація сайту має право:

3.1.1. Змінювати правила використання Сайту та безпосередньо зміст Сайту шляхом прийняття нової редакції Угоди на Сайті, яка набирає чинності з моменту її викладення на Сайт. 

3.1.2. Обмежити доступ до Сайту у випадку порушення Користувачем умов даної Угоди. 

3.1.3. Видаляти будь-яке повідомлення/коментар Користувача на Сайті без його згоди та безоплатно використовувати будь-які повідомлення/коментарі Користувача.

3.1.4. У разі виявлення недостовірної інформації, що надана Користувачем при реєстрації на Сайті, Адміністрація залишає за собою безумовне право на анулювання такого облікового запису без будь-якого відшкодування чи компенсації.

 

3.2. Користувач має право: 

3.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після  дотримання вимог щодо реєстрації. 

3.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також придбавати товари / послуги, що запропоновані Сайтом. 

3.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та в порядку, що передбачений даною Угодою та законодавством України. 

 

3.3. Користувач зобов’язаний:

3.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, котра має безпосереднє відношення до послуг, що надаються Сайтом. 

3.3.2. Не порушувати майнові та/або немайнові права відповідних правоволодільців  при використанні Сайту.

3.3.3. Не здійснювати дій, що можуть бути розцінені як такі, що порушують нормальну роботу Сайту. 

3.3.4. Не розголошувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну інформацію та інформацію, що знаходиться під захистом згідно чинного законодавства України. 

3.3.5. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, без згоди Адміністрації сайту.

3.3.5. Не використовувати сервіси Інтернет-магазину з метою: 

- завантаження протизаконного контенту;

- підбурювання до вчинення протиправних дій;

- вчинення протиправних дій (в тому числі, але не виключно, для порушення прав третіх осіб, приниження прав меншин тощо)

- представлення себе за іншу особу та/або представника організації без достатніх правових підстав.

3.3.6. Надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані при використанні сайту (в тому числі, але не виключно реєстрації на сайті, реєстрації на захід, користування послугами, що представлені на Сайті, купівлі товарів тощо).

3.3.7. Нести відповідальність за збереження безпеки і конфіденційності логіна і пароля, що надані Адміністрацією Сайту Користувачу після реєстрації. Користувач несе відповідальність за будь-які дії з логіном та паролем на Сайті. У разі втрати логіна та/або пароля Користувач зобов’язується повідомити про це Адміністрацію Сайту. Не допускається передача логіну та паролю третім особам. У разі виявлення передачі логіну та паролю третім особам, Адміністрація має право на анулювання такого облікового запису та скасування покупок, що були зроблені через такий запис.

3.3.8. Перед використанням Сайту ознайомитись та погодитись із Політикою конфіденційності та захисту персональних даних (за посиланням https://glinskaya.com.ua/privacy-policy).

 

3.4. Користувачу забороняється:

3.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та вчиняти інші дії задля доступу, надбання чи відстеження змісту сайту Інтернет-магазину. 

3.4.2. Порушувати функціонування Сайту. 

3.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну систему Сайту для отримання/спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, котрі спеціально не надані сервісами даного Сайту. 

3.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам чи мережам, що відносяться до даного Сайту. 

3.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в іншій мережі, що відноситься до Сайту. 

3.4.5. Виконувати зворотній пошук, відслідковувати чи здійснювати спроби виконувати зворотній пошук, відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту. 

3.4.7. Використовувати Сайт та його вміст в будь-яких цілях, що заборонені чинним законодавством України.

 

 1. Використання Сайту Інтернет-магазину

4.1. Сайт та його вміст, що входить у склад Сайту, належить та підлягає управлінню з боку Адміністрації Сайту. 

4.2. Вміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, переданий чи розповсюджений будь-яким способом без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.

4.3. Дія даної угоди розповсюджується на всі додаткові положення щодо купівлі Товару та надання послуг, що доступні до замовлення на сайті. 

4.4. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік послуг та Товарів, що доступні для замовлення на Сайті, а також їх вартість. 

4.5. Власником прав інтелектуальної власності на інформацію та товари, що відображені на Сайті є Адміністрація. Використання текстових та/або фото/відео матеріалів Сайту можливо лише з дозволу Адміністрації.

 

 1. Відповідальність

5.1. Адміністрація Сайту за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки/шкоду , що виникли внаслідок використання Сайту, неможливості використання або результатів використання Сайту.

5.2. Будь-які збитки, котрі Користувач може понести у випадку умисного або необережного порушення будь-якого положення даної Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються. 

5.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

- затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, або неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних , електричних чи інших системах; 

- дії систем переказів, банків, платіжних систем та затримки, що виникли у зв’язку з їх роботою;

- неналежне функціонування Сайту у випадку відсутності у Користувача необхідних технічних засобів для його використання;

- неправомірні дії третіх осіб;

-  збої в роботі Сайту, що спричинені комп’ютерними вірусами чи помилками в коді.

5.4. Матеріали та послуги Сайту представлені та надаються без будь-яких гарантій. Інтернет-магазин не гарантує повноти та точності таких матеріалів та/або послуг.

 

6.Вирішення спорів

6.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку). 

6.2. Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії. 

6.3. У випадку недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України. 

6.4. До даної Користувацької угоди та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України. Якщо Користувач перебуває за межами України, він погоджується повністю підпорядковувати правовідносини, що виникають між таким Користувачем та Адміністрацією, законодавству України, в максимально дозволених межах без застосування будь-яких колізійних норм.

 

 1. Інші умови

7.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача стосовно змін даної Угоди. 

7.2. Відгуки Користувача не являються конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією Сайту без обмежень. 

7.3. На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про електронну комерцію» Адміністрація Сайту інформує про те, що доступ до всієї необхідної інформації про Користувача може бути надано до, в процесі, або після оформлення замовлення Користувачем, шляхом надання інформації по телефону або іншим, не забороненим законодавством України, способом.

Реєстрація
Glinskaya Liza

Звідки Ви дізналися про Лізу Глінську?
* Поля обов'язкові для заповнення

Авторизація
Glinskaya Liza

Для оформлення замовлення потрібна авторизація

* Поля обов'язкові для заповнення

Скидання паролю
Glinskaya Liza

* Поля обов'язкові для заповнення

Товар додано до кошику

Перейти до кошику

/ к списку книг

Книга "ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ С ЕЛИЗАВЕТОЙ ГЛИНСКОЙ"

1500грн.

Купить книги можно, оформив заявку на нашем сайте
Также заказать книги Вы можете по тел: +380 (050) 203-44-44

Происхождение круассана

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Происхождение круассана

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Происхождение круассана

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Информация о книге

 • Переплете, формата 290х210
 • 536 страниц мелованной бумаги (150 мг), вскрытой лаком
 • По весу до 3 килограммов
 • Корешок 4,5 см.
 • 17 разделов
 • Более 130 десертов и 250 рецептур
 • Пошаговые фотографиями, их более 1500.

Доставка книг

По Украине доставляем книги почтой. Также можем отправить в любой уголок мира. Мы найдем любой удобный для вас способ доставки и оплаты.

/ к списку рецептов

Карамельный чизкейк с шоколадом и Орео

 • diameter Диаметр формы 22 см
  Высота 5 см
 • temperature 160 °С
 • time 40 мин
 • oven 20-30 мин
 • hand-time 30-35 мин
 • convection-time Верх-низ, конвекция

Даже самые искушенные и привыкшие к моим десертам люди искренне радовались тому, что пробуют что-то новенькое и очень интересное. Это было в марте, а он всё ещё самый популярный из всех чизкейков. А ведь знаете, ничего удивительного! Мы любим холодные чизкейки за то, что их просто готовить, легко менять вкусы и можно немного экспериментировать с текстурами.

Вам понадобятся

 • Печенье Орео — 24 шт
 • Молоко 3,5%
 • Желатин листовой Ewald - 12 г
 • Сливки 33% — 50 + 250 г
 • Творожный сыр — 450 г
 • Карамель — 350 г
 • Паста арахисовая — 50 г
 • Шоколад молочный — 90 г
 • Желатин листовой Ewald - 12 г
 • Сливки 33% — 50 + 250 г
 • Творожный сыр — 450 г
 • Карамель — 350 г
 • Паста арахисовая — 50 г

Как это приготовить?

Шаг 1

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Замешивать тесто можно и руками, но это дольше по времени и сложнее. В этом случае руки периодически опускайте в холодную, почти ледяную, воду, вытирайте насухо и продолжайте вмешивать холодное масло. Тесто не должно перегреваться!

Шаг 2

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Замешивать тесто можно и руками, но это дольше по времени и сложнее. В этом случае руки периодически опускайте в холодную, почти ледяную, воду, вытирайте насухо и продолжайте вмешивать холодное масло. Тесто не должно перегреваться!
/ к списку мастер-классов

Авторские десерты от Елизаветы Глинской

22 июля - 3 августа 2019
Киев, Кулинарня школа DGF ( ул. Казимира Малевича, 86Н )
Базовый кондитерский курс:
Длительность - 10 дней, с 9:00 до 19-20:00, 10 человек в группе

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

1. Торт "Кружево"

Будем готовить: шокобисквит, вишню конфи, взбитый ганаш на молочном шоколаде, мусс на белом шоколаде, зеркальную глазурь.

2. Коронованная ежевика с инжиром

Будем готовить: сабле с фундуком, фундучный дакуаз, штройзель, хрустящий слой, компоте инжир-ежевика, фундучный мусс.

3. Торт "Солнечный лимон"

Будем готовить: штройзель, муале лимон, кремю лимон-имбирь, компоте лимон-груша, легкий лимонно-лаймовый мусс, декор меренга, зеркальная глазурь, мармелад лимонный на агаре.

4. Пирожное и торт "Горький шоколад"

Будем готовить: бисквит брауни, малина карамель, мусс с черным шоколадом, зеркальная глазурь.

5. Пирожное "Малиновое сердце"

Будем готовить: фисташка-крем, дакуаз с малиной, ягодное компоте, малиновая зеркальная глазурь.

6. Торт "Ягодный бум"

Будем готовить: японский бисквит, мусс на основе греческого йогурта, мусс из красных ягод, декор.

7. Макарон "Малина-чай матча"

Будем готовить: макарон, ганаш с чаем матча, малину кули.

8. Печенье дабл "Груша-тимьян"

9. Пирожное "Апельсин-капучино"

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

/ к списку событий

Пряный вечер у камина Елизаветой Глинской

23 августа 2019
Киев, Кулинарня школа DGF ( ул. Казимира Малевича, 86Н )
Немного какао и историй из жизни
Длительность - 10 дней, с 9:00 до 19-20:00, 10 человек в группе

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

1. Расписание

Немного какао и историй из жизни

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.